Inschrijving op aandelen van categorie B - Rechtpersoon