Inschrijving op aandelen van catergorie C - Steunaandelen